Nasze CREDO

  • jesteśmy trenerami – praktykami i przedsiębiorcami, którzy zbudowali własne zespoły. Szkoleniowo zajmujemy się tylko tym, w czym jesteśmy skuteczni
  • wierzymy, że rozwój firmy czy organizacji nie jest aktem spontanicznym, a dobrze zaplanowanym i zrealizowanym procesem
  • W świecie nieustannych zmian przetrwają organizacje uczące się na doświadczeniu, a my pomagamy klientom wyciągać wnioski i rekomendacje do zmiany
  • podążamy za Brucem Lee, który powiedział: “Zawsze bądź sobą, wyrażaj siebie, miej wiarę w siebie, nie szukaj ludzi sukcesu na zewnątrz i nikogo nie naśladuj”. W procesach coachingowych i szkoleniowych wspieramy ludzi w odnajdywaniu ich własnej drogi do celu i do sukcesu
  • podczas szkoleń bazujemy na teorii osobowości C. G. Junga, która bardzo porządkuje rzeczywistość komunikacyjną i uruchamia dopasowane do osobowości formy współpracy
  • każdy proces szkoleniowy jest dla nas wyzwaniem, do którego czujemy się zaproszeni. Dokładnie precyzujemy czego oczekuje od nas klient i – jeśli leży to w zakresie naszych kompetencji – podejmujemy to wyzwanie oraz osiągamy zakładane cele. Po to właśnie jesteśmy