Nasze obszary szkoleniowe

  • Świadomy Lider – rozwijanie kompetencji menadżerskich w oparciu o narzędzie Insights Discovery (szkolenie dla kierowników, koordynatorów, menadżerów, kadry zarządzającej).
  • Budowanie autorytetu przełożonego (szkolenie dla kierowników, koordynatorów, menadżerów, kadry zarządzającej).
  • Efektywna komunikacja i współpraca w zespole, w oparciu o narzędzie Insights Discovery (każdy poziom organizacyjny).
  • Motywowanie zespołu pracowników (szkolenie dla kierowników, koordynatorów, menadżerów, kadry zarządzającej).
  • Zarządzanie konfliktem w organizacji – negocjacje, mediacje, podejście coachingowe (każdy poziom organizacyjny).
  • Sytuacje trudne w pracy – asertywność, strategie rozwiązywania konfliktów, praca w stresie (szkolenie dla kierowników, koordynatorów, menadżerów, kadry zarządzającej).
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i budowanie odporności psychicznej, w oparciu o MTQ 48 (każdy poziom organizacyjny).
  • Efektywny przedstawiciel handlowy – 4 typy klientów, w oparciu o ID (dział sprzedaży).
  • Zarządzanie sobą w czasie, efektywne planowanie pracy i radzenie sobie ze stresem (każdy poziom organizacyjny)
  • Zarządzanie różnorodnością zespołu w praktyce (szkolenie dla kierowników, koordynatorów, menadżerów, kadry zarządzającej).